Foschini Don Gianni

Don
Gianni
Foschini
Presbitero diocesano
30-09-1937
0737 45149